remissvar

04 maj 2020

Annan organisation eller myndighet

Vinnovas rapport beträffande Uppdrag att föreslå organisation för en nationell teknikparksfunktion i anslutning till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV

Datum

04 maj 2020

Departement

Annan organisation eller myndighet

Diarienummer

1.1.3-2020-03061

Mer inom samma ämne

  1. Webbsändningar

    Här kan du se aktuella webbsändningar från ESS/MAX IV-kansliet.

  2. Dessa kan söka bidrag för forskningsinfrastruktur 2021

    Det är nu klart vilka nya områden och befintliga forskningsinfrastrukturer som omfattas av utlysningen av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Utlysningen är öppen 13 januari–16 februari 2021.

  3. Informationsmöte – Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

    Välkommen till ett informationsmöte om utlysningen av bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse.