remissvar

18 maj 2020

Utbildningsdepartementet

Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Datum

18 maj 2020

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2020-00793

Mer inom samma ämne