remissvar

01 juni 2020

Infrastrukturdepartementet

Inhämtandet av synpunkter till Öppna datautredningen

Datum

01 juni 2020

Departement

Infrastrukturdepartementet

Diarienummer

5.3-2020-05653

Mer inom samma ämne

  1. Frågor och svar om öppen tillgång

    Vad menas med öppen tillgång? Kan jag ansöka om medel för datahantering? Var ska data lagras? Det är några exempel på frågor som kommer till oss.

  2. Ny nationell portal tillgängliggör forskningsdata om covid-19

    Idag lanseras en nationell dataportal för forskning om covid-19, koordinerad av SciLifeLab och Vetenskapsrådet. Det blir nu enklare för forskare att hitta och dela relevanta forskningsdata.

  3. Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv. Betänkande av Arkivutredningen (SOU 2019:58)