remissvar

01 juni 2020

Infrastrukturdepartementet

Inhämtandet av synpunkter till Öppna datautredningen

Datum

01 juni 2020

Departement

Infrastrukturdepartementet

Diarienummer

5.3-2020-05653