remissvar

01 juni 2020

Infrastrukturdepartementet

Inhämtandet av synpunkter till Öppna datautredningen

Datum

01 juni 2020

Departement

Infrastrukturdepartementet

Diarienummer

5.3-2020-05653

Mer inom samma ämne

  1. Rekommendation för bevarande och gallring av forskningshandlingar

  2. Sunetdagarna hösten 2021

    Lyssna på föreläsningar, delta i workshops och utbyt erfarenheter om Sunets nät och tjänster. Höstens Sunetdagar är digitala med många pass mellan 12 och 28 oktober.  Välkommen!

  3. Registerforskning 2021

    I år ersätter vi den större konferensen, som tidigare anordnats under samma namn, med webbinarieserien Registerforskning 2021. Vid varje tillfälle är en eller flera registerhållande myndigheter och organisationer värdar och ansvarar för innehållet.