remissvar

01 juni 2020

Infrastrukturdepartementet

Inhämtandet av synpunkter till Öppna datautredningen

Datum

01 juni 2020

Departement

Infrastrukturdepartementet

Diarienummer

5.3-2020-05653

Mer inom samma ämne

  1. Öppen tillgång till forskningsdata –utmaningar och möjligheter

    Öppen tillgång till forskningsdata skapar större möjligheter att använda forskningens resultat, både inom och utanför forskarsamhället. Men vilka utmaningar och möjligheter innebär övergången till öppen tillgång? Väkommen att diskutera detta på ett w...

  2. Remiss avseende forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm (RS 2019-0750)

  3. Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk