remissvar

01 juni 2020

Infrastrukturdepartementet

Inhämtandet av synpunkter till Öppna datautredningen

Datum

01 juni 2020

Departement

Infrastrukturdepartementet

Diarienummer

5.3-2020-05653

Mer inom samma ämne

  1. Avgiftsförändringar till följd av EUförordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel - Rapport från Läkemedelsverket

  2. Departementspromemorian avseende Ökad säkerhet för vissa identitets- och upphållshandlingar (Ds 2020:22)

  3. Digitalt verktyg för datahanteringsplaner nu tillgängligt

    Vetenskapsrådet har etablerat tillgång till ett digitalt verktyg för datahanteringsplaner, DMP Online. Forskare kan få tillgång till DMP Online via sitt lärosäte.