remissvar

22 juni 2020

Annan organisation eller myndighet

Förvaltning eller djurförsök med vilda djur (Jordbruksverkets rapport 2019:19)

Ladda ner dokument

Förvaltning eller djurförsök med vilda djur .pdf(pdf, 122.1 kB)

Datum

22 juni 2020

Departement

Annan organisation eller myndighet

Diarienummer

1.1.3-2020-03054

Mer inom samma ämne

  1. Forskning där djurförsök ingår

    I en del av den forskning som Vetenskapsrådet finansierar ingår djurförsök som en av metoderna för att svara på forskningsfrågan.

  2. Seminarium om aktuella djurförsöksfrågor

    6 december arrangerar Vetenskapsrådets expertgrupp för försöksdjursvetenskap ett seminarium om aktuella djurförsöksfrågor. Syftet med dagen är att ge myndigheter, forskare och andra intressenter tillfälle att presentera och diskutera aktuella frågor ...

  3. Medicin och hälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom medicin och hälsa 2019. Totalt beviljar vi nästan 1,1 miljarder kronor för åren 2019–2024.