remissvar

24 augusti 2020

Regeringskansliet

God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

Datum

24 augusti 2020

Departement

Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2020-05515

Mer inom samma ämne