remissvar

05 oktober 2020

Annan organisation eller myndighet

Stockholmsregionens strategi för Life Science (RS 2020-0751) samt forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm (RS 2020-0750)

Datum

05 oktober 2020

Departement

Annan organisation eller myndighet

Diarienummer

1.1.3-2020-06515 RD-2020-20

Mer inom samma ämne

  1. Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom MH 2022

    Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2022. Läs instruktionerna och skicka gärna in ditt förslag så snart som möjligt, dock senast 30 november 2021.

  2. Utlämnande av mikrodata till Luxembourg Income Study

  3. Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens