remissvar

05 oktober 2020

Stockholmsregionens strategi för Life Science (RS 2020-0751) samt forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm (RS 2020-0750)

Datum

05 oktober 2020

Departement

Diarienummer

1.1.3-2020-06515 RD-2020-20

Mer inom samma ämne

  1. Hittills 260 etiskt godkända covid-19-studier i Sverige

    Sedan pandemin startade i våras har 260 kliniska studier som rör covid-19 blivit godkända av Etikprövningsmyndigheten. Resultat från merparten av studierna kommer att dröja och för flera studier kan det bli utmanande att hitta forskningspersoner i de...

  2. Forskning med bidrag från Vetenskapsrådet får Nobelpris

    Emmanuelle Charpentier är en av mottagarna av Nobelpriset i kemi. Tillsammans med Jennifer A. Doudna har hon upptäckt ett av genteknikens skarpaste verktyg: gensaxen. En del av upptäckterna gjordes vid Umeå universitet med finansiering av Vetenskapsr...

  3. Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27)