remissvar

14 december 2020

Utbildningsdepartementet

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

Datum

14 december 2020

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

S2020/06592

Mer inom samma ämne