remissvar

14 december 2020

Utbildningsdepartementet

Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2021 enligt förordning (2008:463)

Datum

14 december 2020

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

M2020-01520

Mer inom samma ämne