remissvar

15 december 2020

Regeringskansliet

Avgiftsförändringar till följd av EUförordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel - Rapport från Läkemedelsverket

Datum

15 december 2020

Departement

Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2020-06577

Mer inom samma ämne