remissvar

05 februari 2021

Regeringskansliet

Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel - Rapport från Läkemedelsverket

Datum

05 februari 2021

Departement

Regeringskansliet

Diarienummer

1.1.3-2020-06577

Mer inom samma ämne