remissvar

22 februari 2021

Socialdepartementet

Förordning om nytt statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet

Datum

22 februari 2021

Departement

Socialdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2020-06744

Mer inom samma ämne