remissvar

22 februari 2021

Finansdepartementet, Utbildningsdepartementet

Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

Datum

22 februari 2021

Departement

Finansdepartementet, Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2021-00049

Mer inom samma ämne