remissvar

08 mars 2021

Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet

Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige (S2019/05187/FS)

Datum

08 mars 2021

Departement

Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2021-000125

Mer inom samma ämne