remissvar

22 mars 2021

Miljödepartementet

Remiss av Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen

Datum

22 mars 2021

Departement

Miljödepartementet

Diarienummer

1.1.3-2020-06691

Mer inom samma ämne

  1. Kvalitetsregister för forskning

    Välkommen till 2021 års konferens Kvalitetsregister för forskning. Dagen anordnas årligen i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten.

  2. Intensivvårdsdata viktiga i forskning om covid-19

    Nu är det enklare för forskare att se vilken sorts data som finns i Svenska Intensivvårdsregistret, SIR. Registret har anslutits till metadataverktyget RUT.

  3. Inställt: Kvalitetsregister för forskning 2020

    Konferensen vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso- och sjukvård. Välkommen!