remissvar

12 april 2021

Annan organisation eller myndighet

Remiss avseende forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm (RS 2019-0750)

Datum

12 april 2021

Departement

Annan organisation eller myndighet

Diarienummer

1.1.3-2020-06515

Mer inom samma ämne