remissvar

26 april 2021

Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Innovation som drivkraft – från forskning till nytta

Datum

26 april 2021

Departement

Utbildningsdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2021-00122

Mer inom samma ämne