remissvar

03 maj 2021

Infrastrukturdepartementet

Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga
förutsättningar för utkontraktering
(SOU 2021:1)

Datum

03 maj 2021

Departement

Infrastrukturdepartementet

Diarienummer

1.1.3-2021-00124

Mer inom samma ämne