Statistik 2012

Inom 2012 års stora utlysning beviljade Vetenskapsrådet cirka 3,7 miljarder till grundforskning och forskningsinfrastrukturer de kommande fem åren.


3,7 miljarder beviljades i den stora utlysningen

Totalt beviljades cirka 3,7 miljarder till grundforskning inom alla ämnesområden samt till infrastrukturer för åren 2013–2018.Vetenskapsrådet fördelade även ytterligare medel utöver det som utlyses inom stora utlysningen 2012, till exempel genom andra utlysningar samt medlemskap i olika internationella infrastrukturer.

Bidragsbelopp per ämnesområde

Ämnesområde

Totalt beviljat belopp, miljoner kronor

Naturvetenskap och teknikvetenskap

1 500

Medicin och hälsa

1 400

Humaniora och samhällsvetenskap

363

Nationell och internationell forskningsinfrastruktur

212

Utbildningsvetenskap

199

Konstnärlig forskning och utveckling

15

Genusforskning

12

 

Beviljandegrader

beviljandegrader 2012

Diagrammet visar beviljandegraden för alla bidrag per område. Två bidrag redovisas separat då dessa kunde sökas av forskare från alla ämnesområden. Anledningen till att könsfördelningen för ansökningar till infrastruktur inte redovisas är att dessa bidrag inte går till enskilda forskare utan till verktyg som ska vara öppet tillgängliga för alla forskare (efter vetenskaplig bedömning).

Beviljandegrader för alla sökande

Sökande

Inkomna

Beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor*

1 799

299

16,6 %

Män*

3 387

690

20,4 %

Totalt

5 313

1 032

 19,4 %

*Ansökningar om bidrag till forskningsinfrastrukturer är inte inräknade

Ett av Vetenskapsrådets mål för att uppnå jämställdhet inom vårt verksamhetsområde är att uppnå samma beviljandegrad för kvinnor och män.

Beviljade bidrag per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Totalt beviljat belopp 2013

Uppsala universitet

162 632 000

Karolinska institutet, KI

162 044 000

Lunds universitet

151 363 000

Göteborgs universitet

127 207 000

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

69 977 000

Stockholms universitet

66 319 000

Linköpings universitet

58 181 000

Umeå universitet

56 570 000

Chalmers tekniska högskola

53 708 000

Malmö högskola

12 557 000


Tabellen visar beviljat belopp per lärosäte för de tio lärosäten som beviljats mest medel (medel till infrastruktur exkluderat) första bidragsåret.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  2. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Observera att beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden har skjutits upp till 15 mars 2024.

  3. Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD)

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD) 2023. Totalt beviljar vi drygt 20 miljoner kronor för åren 2023–2026.

Till toppen