Statistik 2015

Inom stora utlysningen 2015 beviljade Vetenskapsrådet totalt 2,7 miljarder kronor till forskning inom samtliga ämnesområden de följande fem åren.


Knappt 16 procent av alla ansökningar beviljades

Totalt inkom 4 780 ansökningar och 758 beviljades, vilket innebar en beviljandegrad på 15,9 procent. Majoriteten av ansökningarna inom stora utlysningen var ansökningar till projektbidrag. Av de beviljade medlen på totalt 2,7 miljarder kronor gick merparten till fria projektbidrag, totalt 2,6 miljarder kronor.

Beviljade bidrag per ämnesområde

Ämnesområden

Totalt beviljat belopp, miljoner kronor

Naturvetenskap och teknikvetenskap

1 200

Medicin och hälsa

824

Humaniora och samhällsvetenskap

329

Utvecklingsforskning

156

Utbildningsvetenskap

148

Konstnärlig forskning och utveckling

20


Beviljandegrader

Beviljandegrader 2015
Beviljandegrad för alla sökande

Sökande

Inkomna

Beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

1 781

256

14,4 %

Män

2 999

502

16,7 %

Totalt

4 780

758

15,9 %

 

Ett av Vetenskapsrådets mål för att uppnå jämställdhet inom vårt verksamhetsområde är att uppnå samma beviljandegrad för kvinnor och män.

Beviljat belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet, KI

436 993 589

Uppsala universitet

397 453 076

Lunds universitet

354 242 100

Göteborgs universitet

334 750 000

Stockholms universitet

264 907 000

Kungl. Tekniska högskolan, KTH

213 350 500

Linköpings universitet

152 042 200

Umeå universitet

144 118 467

Chalmers tekniska högskola

143 083 000

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

44 599 000

 

 Tabellen visar de tio medelsförvaltare som beviljats mest medel för bidragsperioden.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Ny statistik över ansökningar och beslut

    Nu har vi publicerat samlad statistik om ansökningar och bidragsbeslut för 2023. För att göra statistiken mer användbar har vi bland annat gjort en annan ämnesindelning än tidigare år.

  2. Projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator

    Vetenskapsrådet och Vinnova finansierar 1 projekt i utlysningen av projektbidrag för forskningssamarbete med USA – Convergence Accelerator Real World Chemical Sensing Applications.

  3. Project grant for research collaboration between Italy and Sweden

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i utlysningen Project grant for research collaboration between Italy and Sweden. Totalt beviljar vi 6 miljoner kronor för åren 2024–2026.