Statistik 2018

2018 beredde Vetenskapsrådet totalt 5 734 ansökningar. Av dem beviljades 1 089 till en summa av drygt 4,8 miljarder kronor över de efterföljande åren.


Fri forskning

Den största delen av Vetenskapsrådets forskningsfinansiering går till fri forskning, det vill säga bidrag som inte är avgränsade till en tematisk inriktning.

Ett av Vetenskapsrådets mål för att uppnå jämställdhet inom vårt verksamhetsområde är att ha samma beviljandegrad och samma genomsnittliga storlek på bidragsbeloppen till kvinnor och män.

Observera att bidrag till infrastruktur inte redovisas på denna sida.

Beviljandegrader och bidragsbelopp per ämnesområde

Ämnesområde

Antal ansökningar

Beviljande-

grad

Totalt beviljat belopp

Humaniora och samhällsvetenskap

1420

14 %

986 933 549

Klinisk behandlingsforskning

96

17 %

201 267 908

Konstnärlig forskning

56

11 %

26 100 000

Medicin och hälsa

1529

22 %

1 629 777 110

Naturvetenskap och teknikvetenskap

2004

21 %

1 413 506 852

Proof of concept*

36

42 %

14 000 000

Tvärvetenskap**

160

6 %

220 820 000

Utbildningsvetenskap

248

16 %

196 185 825

Utvecklingsforskning

185

20 %

145 905 727

Totalt

5 734

19 %

4 834 496 971


* Endast Medicin och hälsa och Naturvetenskap och teknikvetenskap.
** Från utlysningen Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer.

Beviljandegrader och medelbidrag för alla sökande

Sökande

Antal ansökningar*

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Kvinnor

2 175

18 %

1 310 906

Män

3 433

18 %

1 244 603

Totalt

5 608

18 %

1 269 585

* Konferensbidrag, forskarskolor och gästprofessurer är inte inräknade.

Beviljandegrader och medelbidrag för unga forskare

Sökande

Antal ansökningar*

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Kvinnor

860

14 %

1 200 011

Män

1 108

13 %

1 082 369

Totalt

1 968

13 %

1 136 016


* Konferensbidrag och projektbidrag inom konstnärlig forskning är inte inräknade.

Beviljandegrader och bidragsbelopp per bidragsform

Bidragsform

Antal ansökningar

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Karriärstöd
Etableringssbidrag

693

15 %

1 059 160

Forskare på halvtid i klinisk miljö

54

6 %

1 850 000

Forskningtid

9

78 %

1 600 000

Internationell postdok

465

18 %

896 099

Konsolideringsbidrag

306

7 %

1 845 333

Miljö- och samverkansstöd:
Forskarskolor

3

100 %

2 411 417

Gästprofessorer

9

33 %

1 897 704

Konferensbidrag

114

57 %

130 042

Forskningsmiljö

398

11 %

4 071 175

Nätverksbidrag

42

33 %

361 422

Projektstöd:
Proof of Concept

36

42 %

933 333

Projektbidrag, fritt

3 196

21 %

1 060 706

Projektbidrag, inriktning

409

17 %

1 424 295

Totalt

5 734

19

1 254 410


Beviljade bidrag och bidragsbelopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet

158

867 731 358

Uppsala universitet

173

750 167 283

Lunds universitet

163

610 788 936

Göteborgs universitet

114

563 338 263

Stockholms universitet

113

429 172 080

Umeå universitet

72

326 439 515

Linköpings universitet

70

313 122 739

Kungliga Tekniska högskolan

62

281 157 700

Chalmers tekniska högskola

47

171 744 400

Sveriges lantbruksuniversitet

27

100 579 515

Linnéuniversitetet

9

60 627 568

Örebro universitet

11

53 979 361

Övriga

33

305 648 253

Totalt

1089

4 834 496 971


Internationella utlysningar

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Bidrag inom internationella utlysningar

49

23

64 185 539

Bilateral

78

29

95 175 000

Totalt

127

52

159 360 539


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / UtskriftMer inom samma ämne

  1. Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa. Totalt beviljar vi mer än 58 miljoner kronor för åren 2023–2025.

  2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

  3. Projektbidrag för forskning om segregation

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom Projektbidrag för forskning om segregation. Totalt beviljar vi drygt 47 miljoner kronor för åren 2022–2026.