Statistik 2019

2019 beredde Vetenskapsrådet totalt 5 398 ansökningar. Av dem beviljades 1 029 till en summa av drygt 4,6 miljarder kronor över de efterföljande åren.


Fri forskning

Den största delen av Vetenskapsrådets forskningsfinansiering går till fri forskning, det vill säga bidrag som inte är avgränsade till en tematisk inriktning.

Ett av Vetenskapsrådets mål för att uppnå jämställdhet inom vårt verksamhetsområde är att ha samma beviljandegrad och samma genomsnittliga storlek på bidragsbeloppen till kvinnor och män.

Observera att bidrag till infrastruktur inte redovisas på denna sida.

Beviljandegrader och bidragsbelopp per ämnesområde

Ämnesområde

Antal ansökningar

Beviljandegrad

Totalt beviljat belopp

Naturvetenskap och teknikvetenskap NT

2 066

20 %

1 615 909 825

Medicin och hälsa MH

1 343

23 %

1 371 998 945

Humaniora och samhällsvetenskap

1 289

14 %

744 283 445

Utbildningsvetenskap

277

17 %

478 258 251

Klinisk behandlingsforskning

112

23 %

213 154 990

Utvecklingsforskning

281

19 %

157 035 958

Konstnärlig forskning

75

9 %

29 783 470

Totalt

5 443

19 %

4 610 424 884


Beviljandegrader och medelbidrag för alla sökande

Kön

Antal ansökningar*

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Kvinna

2044

18 %

1 256 253

Man

3203

18 %

1 195 522

Totalt

5247

18 %

1 217 566

* Konferensbidrag, forskarskolor samt gästprofessurer är inte inräknade.

Beviljandegrader och medelbidrag för unga forskare

Sökande

Antal ansökningar*

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Kvinnor

815

15 %

1 163 669

Män

1 031

16 %

1 081 980

Totalt

1 846

16 %

1 116 541


* Konferensbidrag och projektbidrag inom konstnärlig forskning är inte inräknade.

Beviljandegrader och bidragsbelopp per bidragsform

Bidragsform

Antal ansökningar

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Karriärstöd:
Etableringssbidrag

669

15 %

1 073 053

Forskare på halvtid i klinisk miljö

39

10 %

1 683 333

Forskningtid

16

63 %

2 500 000

Internationell postdok

413

20 %

901 590

Miljö- och samverkansstöd:
Forskarskolor

9

30 %

7 463 021

Gästprofessorer

19

37 %

1 834 995

Konferensbidrag

147

42 %

112 903

Forskningsmiljö

232

13 %

3 320 844

Nätverksbidrag

74

30 %

387 264

Rådsprofessor

145

6 %

4 335 631

Projektstöd:
Projektbidrag, fritt

3 377

19 %

1 058 114

Projektbidrag, inriktning

282

14 %

1 161 680

Totalt

5 398

19

1 254 410


Beviljade bidrag och bidragsbelopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet

171

798 918 119

Lunds universitet

149

652 146 724

Uppsala universitet

118

595 573 951

Stockholms universitet

143

569 588 087

Göteborgs universitet

116

557 026 484

Kungliga Tekniska högskolan

57

282 650 793

Umeå universitet

64

271 731 409

Linköpings universitet

64

252 423 354

Chalmers tekniska högskola

43

148 334 300

Sveriges lantbruksuniversitet

9

68 709 291

Örebro universitetet

22

66 724 990

Övriga

73

346 597 382

Totalt

1029

4 610 424 884


Internationella utlysningar

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Bidrag inom internationella utlysningar

75

32

76 821 148

Bilateral

96

21

14 000 000

Totalt

127

52

159 360 539


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift