Statistik 2021

2021 beredde Vetenskapsrådet totalt 5 838 ansökningar. Av dem beviljades 1 020 till en summa av drygt 5 miljarder kronor över de efterföljande åren.


Fri forskning

Den största delen av Vetenskapsrådets forskningsfinansiering går till fri forskning, det vill säga bidrag som inte är avgränsade till en tematisk inriktning.

Ett av Vetenskapsrådets mål för att uppnå jämställdhet inom vårt verksamhetsområde är att ha samma beviljandegrad och samma genomsnittliga storlek på bidragsbeloppen till kvinnor och män.

Observera att bidrag till infrastruktur inte redovisas på denna sida.

Beviljandegrader och bidragsbelopp per ämnesområde

Ämnesområde

Antal ansökningar

Beviljade ansökningar

Beviljande-grad

Totalt beviljat belopp

Humaniora och samhällsvetenskap

1230

144

12 %

625 333 541

Klinisk behandlingsforskning

118

19

16 %

187 011 481

Konstnärlig forskning

84

12

14 %

43 259 000

Medicin och hälsa

1574

322

20 %

1 485 484 982

Naturvetenskap och teknikvetenskap

1901

377

20 %

1 549 076 978

Utbildningsvetenskap

311

56

18 %

604 789 341

Utvecklingsforskning

264

64

24 %

208 498 498

Övriga*

356

26

7 %

324 457 947

Totalt

5 838

1 020

17 %

5 027 911 768

*Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer, Bidrag till forskning om post-covid, Forskningsbidrag till uppföljningsstudier av covid-19-vaccin

Beviljandegrader och medelbidrag för alla sökande

Kön

Antal ansökningar*

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Kvinna

2 309

17 %

1 341 978

Man

3 471

18 %

1 262 254

Totalt

5 780

17 %

1 292 394

* Bidragsformerna Forskarskolor, Gästforskarprogram och Gästprofessor redovisas ej i statistiken (söks av organisationer)

Beviljandegrader och medelbidrag för unga forskare

Sökande

Antal ansökningar*

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Kvinnor

810

13 %

1 184 450

Män

1013

15 %

1 262 128

Totalt

1823

14 %

1 228 956

* Projektbidrag inom konstnärlig forskning är inte inräknade.

Beviljandegrader och medelbidrag per bidragsform

Karriärstöd, beviljandegrad och medelbidrag

Bidragsform

Antal ansökningar

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

45

9 %

1 850 000

Bidrag till forskningstid

45

9 %

1 887 500

Etableringsbidrag - unga forskare

720

14 %

1 159 793

Internationell postdok

299

25 %

1 148 664

Totalsumma

1109

17 %

1 177 471


Miljö- och samverkansstöd, beviljandegrad och medelbidrag

Bidragsform

Antal ansökningar

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Bidrag till forskningsmiljö - rambidrag

397

6 %

4 609 460

Exploratory workshop

6

83 %

185 982

Forskarskolor

40

38 %

6 424 073

Gästforskare

6

33 %

2872425

Gästprofessurer

12

25 %

1 959 000

Nätverksbidrag

62

39 %

384 579

Rådsprofessor

92

7 %

4 907 500

Totalt

615

13 %

4 180 679


Projektstöd, beviljandegrad och medelbidrag

Bidragsform

Antal ansökningar

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Projektbidrag fritt

3 514

18 %

1 117 133

Projektbidrag med inriktning

584

17 %

1 304 307

Proof of Concept

16

63 %

996 483

Totalsumma

4 114

18 %

1 138 732

Beviljade bidrag och bidragsbelopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet

178

832 032 419

Lunds universitet

145

754 651 943

Uppsala universitet

141

672 256 769

Göteborgs universitet

121

616 236 930

Stockholms universitet

98

493 966 238

Linköpings universitet

59

298 843 687

Umeå universitet

58

284 836 609

Kungliga Tekniska högskolan

57

237 999 250

Chalmers tekniska högskola

37

183 551 000

Sveriges lantbruksuniversitet

30

104 168 186

Ej svenskt lärosäte

24

168 452 934

Örebro universitet

12

46 002 840

Malmö universitet

10

46 953 098

Övriga

50

287 959 865

Totalt

1 020

5 027 911 768


Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Ny statistik över ansökningar och beslut

    Nu har vi publicerat samlad statistik om ansökningar och bidragsbeslut för 2023. För att göra statistiken mer användbar har vi bland annat gjort en annan ämnesindelning än tidigare år.

  2. Forskningsbarometern 2023 ger lägesbild av svensk forskning

    Hur står sig Sverige som forskningsnation i internationell jämförelse? Vilka lärosäten satsar mest på forskning och utveckling (FoU)? Hur stora är FoU-utgifterna för grundforskning och tillämpad forskning? Nu har vi publicerat Forskningsbarometern 20...

  3. Presentation av Forskningsbarometern 2023

    Välkommen till en digital presentation av 2023 års upplaga av Forskningsbarometern – vår återkommande rapport som ger en övergripande bild av svensk forskning och utveckling i internationell jämförelse.