Finansiering av forskning

Vetenskapsrådet fördelade år 2016 cirka 6,4 miljarder kronor i forskningsstöd och är den största finansiären av forskning vid svenska universitet, högskolor och institut.

Forskningsområden

Vi ger stöd till forskning inom medicin och hälsa, humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap, utbildningsvetenskap, konstnärlig forskning, utvecklingsforskning samt klinisk behandlingsforskning.

Expertgranskning

Varje år inkommer ett stort antal bidragsansökningar till Vetenskapsrådet. Ansökningarna bedöms och prioriteras efter vetenskaplig kvalitet och de sökandes kompetens.

Arbetet görs av beredningsgrupper som består av aktiva forskare, svenska eller utländska, med expertis inom de områden som ansökningarna berör. Denna form av expertgranskning kallas peer review och är en del i den kvalificerade kvalitetsgranskning som görs.

Besluten om fördelning av forskningsbidrag fattas av respektive ämnesråd/kommitté, på grundval av detta arbete.  

Läs mer om bedömningsprocessen

Stödformer

Huvuddelen av vårt forskningsstöd går till projekt som initierats av forskarna själva och bedömts som mest lovande av andra forskare i peer review-processen. Vi ger även stöd till annat, till exempel forskningens infrastrukturer och forskningsmiljöer.

Läs mer om Vetenskapsrådets bidrag

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-02-22