Closed call

15 February - 21 March 2017

Research project grant – Research on civil society

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Inriktningen för detta bidrag syftar till att stödja forskning om det civila samhället. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens.

Type of call

Project support

Subject area

Humanities and Social Sciences

Focus

Civil Society

Applicant

Individual researcher

Participating researchers

A maximum of six researchers may be invited to join the application.

Grant period

1-4 years

Grant amount

Minimum 400 000 SEK per year.

Publication of grant award

No later than beginning of November 2017

Start of grant period

January 2018