Etikprövning

Forskare måste söka tillstånd när de vill använda vissa metoder i sin forskning.

Forskning på människor granskas av etikprövningsnämnder. Forskning på djur granskas av djurförsöksetiska nämnder. Vid forskning med genmodifierade bakterier, växter och djur krävs tillstånd från bland annat Arbetsmiljöverket. Forskning med joniserande strålning kräver tillstånd via Strålsäkerhetsmyndigheten.

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-09-14