Expertgrupp för försöksdjursvetenskap

Expertgruppen för försöksdjursvetenskap har en beredande och rådgivande roll till Vetenskapsrådet.

Expertgruppen för försöksdjursvetenskap ska:

  1. bistå Vetenskapsrådet i arbetet med granskning, bedömning och prioritering av ansökningar som rör försöksdjur,
  2. lämna förslag till beslut om finansiering av forskning inom försöksdjursområdet,
  3. bistå Vetenskapsrådet med bevakning, analys och information om försöksdjur i ett nationellt och internationellt perspektiv,
  4. utarbeta underlag för Vetenskapsrådets yttranden, ställningstaganden och riktlinjer i frågor som rör försöksdjur,
  5. utarbeta underlag inom försöksdjursområdet för Vetenskapsrådets publikationer,
  6. utarbeta underlag och genomföra förberedelser för Vetenskapsrådets kommunikationsinsatser inom försöksdjursområdet,
  7. på Vetenskapsrådets uppdrag representera Vetenskapsrådet i nationella och internationella sammanhang.

Kontaktperson på Vetenskapsrådet

Karin Tegerstedt

Ledamöter

Ordförande/Head

Michael Axelsson, professor, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet 

Ledamöter/Other members

Maria Björkqvist, docent, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet

Antonio Barragan, professor, Institutionen för Molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, Stockholms Universitet

Peter Carlsson, professor, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet

Mia Ericson, docent, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet

Åsa Mackenzie, professor, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet

Jan-Åke Nilsson, professor, Biologiska institutionen, Lunds universitet

Leif Carlsson, professor, Umeå centrum för molekylär medicin, Umeå universitet

Heriberto Rodriguez-Martinez, professor, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet

Ylva Sjunnesson, universitetsadjunkt, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sveriges lantbruksuniversitet

Stefan Leander, Läkemedelsindustriföreningen (LIF)

Johannes Wilbertz, universitetslektor, komparativ medicin, Karolinska institutet

Sekreterare/Secretary

Karin Tegerstedt, forskningssekreterare, Vetenskapsrådet

Dela |

Senast uppdaterad: 2009-08-26