Beredningsgrupper

Vetenskapsrådets beredningsgrupper bedömer och prioriterar varje år runt 6000 ansökningar efter vetenskaplig kvalitet och de sökandes kompetens. Grupperna består av uppemot 850 aktiva forskare, svenska eller utländska, med expertis inom olika områden.

Det finns beredningsgrupper inom forskningsinfrastruktur, humaniora och samhällsvetenskap, konstnärlig forskning, medicin och hälsa, klinisk behandlingsforskning, naturvetenskap och teknikvetenskap, utbildningsvetenskap samt utvecklingsforskning.

Beslut om fördelning av bidragen fattas sedan av ämnesråden och kommittéerna på grundval av detta arbete.

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-02-26