Vad innebär peer review?

Peer review, det vill säga sakkunnig granskning, innebär att bedömningen görs av forskare som är kunniga inom det forskningsfält en ansökan gäller. I Vetenskapsrådets användning av peer review är vetenskaplig kvalitet det främsta bedömningskriteriet.
Dela |

Senast uppdaterad: 2011-03-25