Beviljade bidrag

Här har vi samlat information som vänder sig till dig som har ett pågående bidrag från Vetenskapsrådet. Här kan du bland annat läsa om hur återrapportering går till och hur vad som gäller om du vill förlänga din dispositionstid eller göra en förfrågan om att byta medelsförvaltare.

Alla forskare som har bidrag från Vetenskapsrådet behöver ett konto i ansökningssystemet Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta för att kunna göra olika typer av förfrågningar, till exempel byte av medelsförvaltare.

Du hittar informationen om dina pågående bidrag på sidan ”Ansökningar och Bidrag” i Prisma. Om du inte ser ditt tidigare beviljade bidrag i Prisma, läs mer här.

Senast uppdaterad: 2017-05-10