Information om alla pågående bidrag i Prisma

Vetenskapsrådet förde våren 2016 över alla bidrag med kommande utbetalningar eller med krav på redovisning från det gamla ansökningssystemet till Prisma.

Alla forskare som har bidrag från Vetenskapsrådet behöver ett konto i Prisma. Anledningen är att alla förfrågningar som gäller förlängning av dispositionstid, byte av projektledare eller byte av medelsförvaltare nu ska göras med hjälp av Prisma, istället för via blanketter.

Du hittar informationen om dina beviljade bidrag på sidan ”Ansökningar och Bidrag” i Prisma.

Frågor och svar

  1. Hur skaffar jag ett konto i Prisma?

Gå till Prismalänk till annan webbplats, klicka på knappen ”Skapa personkonto” och följ instruktionerna.

För att du ska kunna se ditt tidigare beviljade bidrag, behöver du sedan kontakta Prismas supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och meddela vilken e-postadress du använde när du skapade ditt konto i Prisma. Du behöver också skicka med uppgifter om medelsförvaltare för bidraget, finansiär samt diarienummer. Vi kan då koppla ihop ditt konto med ditt bidrag så att du kan se det på sidan ”Ansökningar och bidrag”.

  1. Jag har redan ett konto i Prisma, men ser inte mitt pågående bidrag som beviljades före 2015?

Kontakta Prismas supportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och meddela vilken e-postadress som du har knutet till ditt konto i Prisma. Du behöver även skicka med uppgifter om bidragets medelsförvaltare, finansiär samt diarienummer. Vi kan då koppla ihop ditt konto med ditt bidrag så att du kan se de på sidan ”Ansökningar och bidrag”.

Senast uppdaterad: 2016-12-05

Prisma

Prisma är Forte, Formas och Vetenskapsrådets gemensamma ansökningssystem. Vetenskapsrådet och Forte förde under våren 2016 över sina pågående bidrag till Prisma från de gamla ansökningssystemen. Formas planerar att göra samma sak under 2017.

Till ansökningssystemet Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om Prisma på Vetenskapsrådets webbplats