Återrapportering

Forskare med bidrag från Vetenskapsrådet ska göra ekonomisk och i de flesta fall även vetenskaplig återrapportering.

Från och med i år ska viss ekonomisk återrapportering göras via Prisma. Det gäller bidrag beslutade från och med 2015. Undantagen är alla typer av infrastrukturbidrag samt forskningsbidrag beslutade före 2015. Dessa ska redovisas på samma sätt som tidigare, via blanketter. Även vetenskaplig återrapportering lämnas in via blankett. Målsättningen är att vi på sikt ska ta in all återrapportering via Prisma.

I vänstermenyn hittar du mer information.

Senast uppdaterad: 2017-12-20