Bidragsbeslut

Vetenskapsrådet fattar beslut om en stor mängd ansökningar varje år. Besluten om bidragsfinansiering publicerar vi här på vår webbplats. Som sökande kommer du också att få besked via ditt personliga konto i Prisma.

Nedan ser du vilka datum som besluten för 2016 års utlysningar publiceras. Ungefär samtidigt som besluten publiceras på webben, kommer du som sökande att se ditt beslut och yttrande på ditt personliga konto i Prisma.

Publicering av bidragsbeslut 2016/2017

Utlysning

 

 Område*

 

 Publiceringsdatum

 

Projektbidrag

 

KF

 

15/9

 

Tage Erlanders gästprofessur

 

NT

 

5/10

 

Projektbidrag (MH)

 

MH

 

27/10

 

Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

MH

 

27/10

 

 

Etableringsbidrag (MH)

 

MH

 

27/10

 

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

MH

 

27/10

 

Forskarskola inom bioinformatik

MH

 

27/10

 

Projektbidrag

 

NT

 

2/11

 

Etableringsbidrag

 

NT

 

2/11

 

Projektbidrag: Sustainability and resilience – Tackling climate and environmental changesöppnas i nytt fönster

UF

1/11

Projektbidrag

 

Nätverksbidrag för internationellt forskningssamarbete – Swedish Research Links

UF

19/1-2017

Projektbidrag

HS

 

3/11

 

Projektbidrag för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet

HS

 

3/11

 

Projektbidrag för forskning om förutsättningar för tillväxt

HS

 

3/11

 

Projektbidrag för forskning om rasism

 

HS

 

3/11

 

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

 

HS

 

3/11

 

Olof Palmes gästprofessur

 

HS

 

3/11

 

Projektbidrag

 

UV

 

3/11

 

Proof of concept


MH NT

 

 7/11

 

Bidrag för forskningssamarbete Indien-Sverige 2015

MH NT

8/11

Konferensbidrag (höstutlysningen)

HS KF MH NT UV

15/11

 

Projektbidrag inom energiriktad grundforskning

NT

22/11

Internationell postdok

(höstutlysningen) 

 

HS KF MH NT UV

 

29/11

 

 

Konsolideringsbidrag

 


HS MH NT UV

 

6/12

 

 

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

KBF

 

 

7/12

 

 

Projektbidrag inom neutronspridning

 

 

FI, HS, MH, NT

 

22/12

 

Research Collaboration – China-Sweden: Network grant

NT

9/2 2017

Bidrag till forskningsmiljö

NT

23/2 2017

 

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-02-09

* Förkortningar av områden
FI = Forskningsinfrastruktur,
HS = Humaniora och samhällsvetenskap,
KF = Konstnärlig forskning
KBF = Klinisk behandlingsforskning
MH = Medicin och hälsa,
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap,
UV = Utbildningsvetenskap
UF = Utvecklingsforskning

Tidigare beviljade bidrag - sök i databaser

I Vetenskapsrådets projektdatabas kan du se vilka projekt som beviljats samt läsa de populärvetenskapliga beskrivningarna av projekten. Databasen innehåller projekt som är beslutade fram till 2014-12-31.

Vetenskapsrådets projektdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I SweCRIS hittar du information om projekt beviljade av Vetenskapsrådet från och med 2015 och framåt. SweCRIS är en nationell kontraktsdatabas över svensk bidragsfinansierad forskning. 

Till SweCRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster