Bidragsbeslut 2017

Vetenskapsrådet fattar beslut om en stor mängd ansökningar varje år. Besluten om bidragsfinansiering publicerar vi här på vår webbplats. Som sökande kommer du också att få besked via ditt personliga konto i Prisma.

Här finns de datum då årets bidragsbeslut publiceras. Listan uppdateras efter hand så fort datumen fastställs. Ungefärlig tidpunkt för publicering av bidragsbesluten finns även i respektive utlysningstext.

Ungefär samtidigt som besluten publiceras på webben, kommer du som sökande att se ditt beslut och yttrande på ditt personliga konto i Prisma.

Publicering av bidragsbeslut 2017

Utlysning

Område

 

 Publiceringsdatum

 

Internationell postdok (vårutlysningen)

HS KF MH  NT UV

1/6

 

Konferensbidrag (vårutlysningen)

HS KF MH NT UV

14/6

Tage Erlanders gästprofessur

NT

21/6

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

HS

14/9

Olof Palmes gästprofessur

HS

14/9

Forskningsinfrastruktur

FI

20/9

Projektbidrag inom konstnärlig forskning

KF

28/9

Proof Of Concept inom livsvetenskaper

MH NT

24/10 (Obs! Nytt datum)

Projektbidrag inom medicin och hälsa

MH

26/10

Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

MH

26/10

Etableringsbidrag inom medicin och hälsa

MH

26/10

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

MH

26/10

Projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

NT

31/10

Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

NT

31/10

Projektbidrag inom utbildningsvetenskap

UV

1/11

Forskarskola inom utbildningsvetenskap

UV

1/11

Forskarskola för lärare och förskollärare

UV

1/11

Forskarskola för lärarutbildare

UV

1/11

Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap

HS

2/11

Projektbidrag för forskning om det civila samhället

HS

2/11

Projektbidrag för forskning om demokrati

HS

2/11

Projektbidrag för forskningssamarbete mellan Kina och Sverige

MH

I slutet av november (definitivt datum ej satt)

Konferensbidrag (höstutlysningen)

HS KF MH NT UV

21/11

Internationell postdok (höstutlysningen)

HS KF MH NT UV

28/11

Projektbidrag inom energiriktad grundforskning

NT

30/11

Projektbidrag inom utvecklingsforskning

UF

Senast i början av december (Obs! Nytt datum)

Nätverksbidrag - Swedish Research Links

UF

Senast i början av december (Obs! Nytt datum)

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

KBF

5/12

Bidrag inom rådsprofessorprogrammet

HS MH NT UV

5/12

Projektbidrag inom ny kärnteknik

NT

5/12

Internationell postdok inom ny kärnteknik

NT

5/12

Etableringsbidrag inom ny kärnteknik

NT

5/12

Bidrag till forskningsmiljö inom åldrande och hälsa

MH

6/12

Tidskriftsbidrag

HS

12/12

Projektbidrag Röntgen-Ångström Cluster

FI

28/2 2018 

 

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-11-22

Förkortningar av områden
FI = Forskningsinfrastruktur,
HS = Humaniora och samhällsvetenskap,
KF = Konstnärlig forskning
KBF = Klinisk behandlingsforskning
MH = Medicin och hälsa,
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap,
UV = Utbildningsvetenskap
UF = Utvecklingsforskning