Bidrag för vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap 2014

Vetenskapsrådet tog i december beslut om vilka som får bidrag för vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap.

Lista över beviljade bidrag för vetenskapliga tidskrifter 2014 (Excel 2010)Excel

Lista över beviljade bidrag för vetenskapliga tidskrifter 2014 (Excel 1997-2003)Excel

Underrättelse om beslut skickas till samtliga sökande under december.

Obs! Endast besked via brev är garanti för beviljade bidrag.

Statistik

Det kom in 41 ansökningar om bidrag för vetenskapliga tidskrifter. 28 av dessa beviljades stöd, vilket ger en beviljandegrad om 68 procent.

Totalt beviljat belopp för perioden 2015-2017 är 11 985 000 kronor.

Tabellen nedan visar hur medlen fördelas under perioden 2015-2017.

KlasskodTotalt beviljat belopp 2015-2017
Kulturstudier1 860 000
Litteraturvetenskap1 455 000
Genusstudier1 410 000
Ekonomisk historia990 000
Övrig annan samhällsvetenskap870 000
Pedagogik645 000
Historia615 000
Filosofi510 000
Religionsvetenskap480 000
Konstvetenskap465 000
Språkstudier435 000
Musik420 000
Antikvetenskap390 000
Arkeologi300 000
Sociologi (exklusive socialt arbete)285 000
Arkitektur285 000
Annan hälsovetenskap285 000
Jämförande språkvetenskap och lingvistik285 000
  

Kontakt

Anette Eriksson, telefon: 08-546 44 133, e-post: anette.eriksson@vr.se

Per Helldahl, telefon: 08-546 44 145, e-post: Per.Helldahl@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-09-07