Beslut Bidrag inom rådsprofessorprogrammet

Vetenskapsrådet har fattat beslut inom utlysningen Bidrag inom rådsprofessorsprogrammet. Av 126 inkomna ansökningar har tio beviljats. Totalt beviljat belopp under perioden är 479 560 000 kronor. 

Beviljade bidrag

Nedan redovisas i en och samma lista vilka som har beviljats medel.

Obs! Endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Bidrag inom rådsprofessorsprogrammet, 2015Excel

Statistik

Totalt beviljat belopp för hela bidragsperioden 2016-2025 är 479 560 000 kronor.

Beviljandegrad

Totalt inkom 126 ansökningar. Av dessa beviljades 10, vilket ger en beviljandegrad på 8 procent.

Kvinnor och män

Av de sökande var 26 kvinnor, varav 2 beviljades. 100 män sökte och 8 beviljades. Beviljandegraden är därmed 8 procent för såväl kvinnor som män.

Bidragsstorlek

Medelbidrag för år ett är 3 977 000 kronor.

Lärosäte

Tabellen nedan visar beviljat belopp per lärosäte under hela bidragsperioden.

Lärosäte

Totalt beviljat belop (kr)

Chalmers tekniska högskola

96 700 000

Göteborgs universitet

47 600 000

Karolinska Institutet

141 060 000

Lunds universitet

46 900 000

Stockholms universitet

50 000 000

Uppsala universitet

97 300 000

 

Kontaktpersoner vid frågor

Kenneth Kaartinen (humaniora och samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap),
e-post: Kenneth.Kaartinen@vr.se, telefon: 08-546 44 249

Teresa Ottinger (medicin och hälsa), e-post: teresa.ottinger@vr.se,
telefon: 08-546 44 286 

Elisabeth Tehler (naturvetenskap och teknikvetenskap),
e-post: elisabeth.tehler@vr.se, telefon: 08- 546 44 229

 

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-09-07

Vad händer nu?

I december blir beslut och yttrande tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma, det kan dock dröja några dagar. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats publiceras inom kort även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i januari 2016 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.