Gästprofessurer

Här finns information om beslut om bidrag till gästprofessurer för 2017.

Beslut om Olof Palmes gästprofessur

2017 års innehavare av Olof Palmeprofessuren blir professor John Hagan. Professor Hagan är en internationellt framstående forskare inom sociologi och rättsvetenskap. Han är verksam vid Northwestern University, USA.

Under sin tid i Sverige kommer professor John Hagan huvudsakligen att vara verksam vid Stockholms universitet.

Beslut om 2017 års innehavare av Olof Palmes gästprofessur har tagits av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Läs mer om Olof Palmes gästprofessur

Beslut om Kerstin Hesselgrens gästprofessur

2017 års innehavare av Kerstin Hesselgrenprofessuren blir professor Rosemary Rayfuse. Professor Rayfuse är en internationellt framstående forskare inom internationell miljörätt. Hon är verksam vid University of New South Wales, Australien.

Under sin tid i Sverige kommer professor Rosemary Rayfuse huvudsakligen att vara verksam vid Lunds universitet.

Beslut om 2017 års innehavare av Kerstin Hesselgrens gästprofessur har tagits av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Läs mer om Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Beslut om Tage Erlanders gästprofessur

2017 års innehavare av Tage Erlanderprofessuren blir professor Sherilyn Fritz. Professor Fritz är en internationellt framstående forskare inom geovetenskap. Hon är verksam vid University of Nebraska, USA.

Under sin tid i Sverige kommer professor Sherilyn Fritz huvudsakligen att vara verksam vid Lunds universitet.

Beslut om 2017 års innehavare av Tage Erlanders gästprofessur har tagits av Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Läs mer om Tage Erlanders gästprofessur.

Kontaktperson på Vetenskapsrådet

Paola Norlin, e-post: paola.norlin@vr.se

Senast uppdaterad: 2016-11-02