Bidragsbeslut stora utlysningen 2012, genusforskning

Nu har beslut fattats för projektbidrag genusforskning.

Bidragsbeslut genusforskning 2012Excel (Excel 97-2003)
Bidragsbeslut genusforskning 2012 (Excel 2010)Excel

Obs! Endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Om utlysningen

Utlysningen "Projektbidrag - Genusforskning inom medicinens teknik" är en särskild satsning för att stimulera genusforskning inom området medicinens teknik. Medicinens teknik innefattar här högteknologiska processer, ingrepp eller instrument likaväl som mer vardagliga tekniska apparater eller hjälpmedel inom hälso- och sjukvård. Utlysningen avser genusforskningsprojekt om teknikens konsekvenser, tillgänglighet, innebörd eller betydelse för olika målgrupper.

Statistik

Totalt inkom 15 ansökningar, varav 4 beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 26,7 procent.

Medelbidrag år ett (2013) 1 000 tkr. Totalt fördelas 12 miljoner kronor under perioden 2013-2015.

Kontaktpersoner vid frågor

Veronica Ahlqvist
John Tumpane
Kenneth Kaartinen

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-09-02

Vad händer nu?

Under november och december skickar vi beslut och yttranden till alla som sökt bidrag från oss. Brevet skickas till din arbetsplats. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande flera veckor innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats ska du och prefekten signera beslutet och skicka det till Vetenskapsrådet så snart som möjligt, dock senast 31 mars 2013.

När börjar bidraget betalas ut?Utbetalning sker som tidigast i januari 2013 och betalas ut månadsvis under förutsättning att undertecknat beslut har inkommit till Vetenskapsrådet. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta. Vi börjar betala ut bidraget till lärosätet så snart vi har fått tillbaka det underskrivna beslutet.

Hur har min ansökan beretts?
Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.