Bidragsbeslut humaniora och samhällsvetenskap 2016

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. Den 3 november publicerades vilka bidrag som har beviljats, se nedan.

Följande bidrag har beslutats om:

  • Projektbidrag
  • Projektbidrag för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet
  • Projektbidrag för forskning om förutsättningar för tillväxt
  • Projektbidrag för forskning om rasism

Beviljade bidrag

I listan nedan redovisas vilka som har beviljats medel för samtliga projektbidrag. Obs! Endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljade bidrag humaniora och samhällsvetenskap 2016Excel

Statistik

Alla bidragsformer inom humaniora och samhällsvetenskap

Totalt beviljat belopp inom humaniora och samhällsvetenskap är 547 763 900 kronor för hela bidragsperioden 2016–2020.

Beviljandegrad

Av de 1 098 ansökningar som kom in har 126 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 11,4 procent.

Kvinnor och män

509 av de huvudsökande var kvinnor, varav 60 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 589 huvudsökande, varav 66 har beviljats. Det ger kvinnor en beviljandegrad på 11,7 procent och män en beviljandegrad på 11,2 procent.

Unga forskare

Av de 1 098 ansökningarna som kom in till humaniora och samhällsvetenskap var 420 från unga forskare, varav 38 beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad för unga forskare om 9,0 procent.

Med unga forskare menas att din doktorsexamen ska vara äldre än två och högst sju år gammal vid sista ansökningsdag för utlysningen. För 2016 års ansökningar ska man ha tagit doktorsexamen 2009-01-01 eller senare för att räknas som ung (med  hänsyn tagen till exempelvis föräldraledighet).

Projektbidrag

Totalt beviljat belopp till Projektbidrag är 357 755 200 kronor för hela bidragsperioden 2016–2020.

Beviljandegrad

Av de 870 ansökningar som kom in har 88 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 10,1 procent.

Kvinnor och män

401 av de huvudsökande var kvinnor, varav 40 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 469 huvudsökande, varav 48 har beviljats. Det ger kvinnor en beviljandegrad på 9,9 procent och män en beviljandegrad på 10,2 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år ett är 1 230 699 kronor, kvinnor och män sammanräknade. Medelbidrag kvinnor: 1 253 364 kronor
Medelbidrag män: 1 211 813 kronor

Projektbidrag för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet

Totalt beviljat belopp till Projektbidrag för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet är 90 200 000 kronor för hela bidragsperioden 2016–2020.

Beviljandegrad

Av de 85 ansökningar som kom in har 14 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 16,4 procent.

Kvinnor och män

44 av de huvudsökande var kvinnor, varav 8 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 41 huvudsökande, varav 6 har beviljats. Det ger kvinnor en beviljandegrad på 18,1 procent och män en beviljandegrad på 14,6 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år ett är 1 444 643 kronor, kvinnor och män sammanräknade. Medelbidrag kvinnor: 1 273 125 kronor
Medelbidrag män: 1 673 333 kronor

Projektbidrag för forskning om förutsättningar för tillväxt

Totalt beviljat belopp till Projektbidrag för forskning om förutsättningar för tillväxt är 34 461 000 kronor för hela bidragsperioden 2016–2020.

Beviljandegrad

Av de 51 ansökningar som kom in har 7 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 13,7 procent.

Kvinnor och män

16 av de huvudsökande var kvinnor, varav 1 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 35 huvudsökande, varav 6 har beviljats. Det ger kvinnor en beviljandegrad på 6,2 procent och män en beviljandegrad på 17,1 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år ett är 1 229 286 kronor, kvinnor och män sammanräknade.

Projektbidrag för forskning om rasism

Totalt beviljat belopp till Projektbidrag för forskning om rasism är 65 347 700 kronor för hela bidragsperioden 2016–2020.

Beviljandegrad

Av de 92 ansökningar som kom in har 17 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 18,4 procent.

Kvinnor och män

48 av de huvudsökande var kvinnor, varav 11 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 44 huvudsökande, varav 6 har beviljats. Det ger kvinnor en beviljandegrad på 22,9 procent och män en beviljandegrad på 13,6 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år ett är 1 176 412kronor, kvinnor och män sammanräknade. Medelbidrag kvinnor: 1 215 627 kronor
Medelbidrag män: 1 104 517 kronor

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som har beviljats mest medel under hela perioden (2016–2020).

Lärosäte

Totalt beviljat belopp (kr) hela perioden

Göteborgs universitet

129 237 700

Stockholms universitet

94 975 300

Uppsala universitet

92 352 300

Lunds universitet

71 901 900

Umeå universitet

47 013 700

Linköpings universitet

22 600 000

Södertörns högskola

19 029 600

Kungliga Tekniska högskolan 

9 450 000

Luleå Tekniska Universitet

7 800 000

Malmö Högskola

6 812 000

Totalsumma

501 172 500Kontaktpersoner vid frågor

Maria Wallenberg Bondesson, telefon: 08-546 44 025
e-post: Maria.WallenbergBondesson@vr.se

Anneli Fröjd, telefon: 08-546 44 333
e-post: anneli.frojd@vr.se

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma
Inom några dagar kommer beslut och yttranden att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Projektansökningar inom humaniora och samhällsvetenskap bereds i två steg. Yttrandena till de ansökningar som inte går vidare från steg 1 till steg 2 i beredningsprocessen innehåller endast slutbetyg.

Godkännande av villkor - ska signeras
Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i januari 2017 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.

Diagram över totalt antal ansökningar samt beviljade

För att se större bild, klicka på diagrammet

Beviljade ansökningar inom humaniora och samhällsvetenskap 2016 uppdelat på kvinnor och män.