Bidragsbeslut Internationell postdok 2016

Höstens utlysning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om höstens utlysning av  Internationell postdok. Den 29 november publicerades vilka bidrag som har beviljats, se nedan.

Lista över beviljade bidrag:

Beviljade bidrag Internationell postdok hösten 2016Excel

Obs! Endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Underrättelse om beslut med Vetenskapsrådets yttrande skickas till samtliga sökande under december.

Statistik

Beviljandegrad

Totalt inkom 235 ansökningar. 41 av dessa beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 17,4 procent.

Kvinnor och män

Av de sökande var 91 kvinnor, varav 19 beviljades. 144 män sökte och 22 beviljades. Beviljandegraden är därmed 20,9 procent för kvinnor och 15,3 procent för män.

Bidragsstorlek

Bidraget är en schablon om 1 050 000 kronor per år.

Antal ansökningar inom olika ämnesområden

Ämnesområde

Totalt antal ansökningar

Beviljade ansökningar

Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Utbildningsvetenskap

75

13

Medicin och hälsa

55

9

Naturvetenskap och teknikvetenskap

105

19

 

Under perioden 2017–2019 kommer 124 miljoner kronor att fördelas.

USA är liksom tidigare år det land som är populärast att förlägga sin utlandsvistelse till. 21 av de beviljade forskarna kommer att göra så.

Kontaktpersoner vid frågor

Frågor om bidragsbeslut kan ställas via e-post till vrpostdok@vr.se eller per telefon till nedanstående personer:

Emmie Chau, +46 (8) 546 44 022
Winnie Birberg, +46 (8) 546 44 252
Cecilia Mattsson +46 (8) 546 44 302 
Daniel Gustafsson +46 (8) 546 44 027 

 

Vårens utlysning

Vetenskapsrådet har tagit beslut gällande ansökningar om Internationell postdok våren 2016.

Lista över beviljade bidrag:

Beviljade bidrag Internationell postdok våren 2016 i Excel 2010Excel

Obs! Endast beslut via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Underrättelse om beslut med Vetenskapsrådets yttrande skickas till samtliga sökande under juni.

Statistik

Beviljandegrad

Totalt inkom 239 ansökningar. 41 av dessa beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 17,2 procent.

Kvinnor och män

Av de sökande var 107 kvinnor, varav 21 beviljades. 132 män sökte och 20 beviljades. Beviljandegraden är därmed 19,6 procent för kvinnor och 15,2 procent för män.

Bidragsstorlek

Bidraget är en schablon om 1 050 000 kronor per år.

Antal ansökningar inom olika ämnesområden

Ämnesområde

Totalt antal ansökningar

Beviljade ansökningar

Humaniora och samhällsvetenskap, Konstnärlig forskning, Utbildningsvetenskap

74

13

Medicin och hälsa

70

12

Naturvetenskap och teknikvetenskap

95

16

 

Under perioden 2016–2019 kommer nästan 127 miljoner kronor att fördelas.

USA är liksom tidigare år det land som är populärast att förlägga sin utlandsvistelse till. 19 av de beviljade forskarna kommer att göra så.

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma
Inom några dagar kommer beslut och yttranden att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Godkännande av villkor – ska signeras
Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i januari 2017 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.

Om Internationell postdok

Syftet med bidraget är att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen. Bidragstiden är 18-36 månader och minst 2/3 av tiden ska tillbringas utomlands.

Internationell postdok utlyses två gånger per år.

Den senaste utlysningen stängde den 13 september 2016. Nästa utlysning öppnar den 18 januari och stänger den 22 februari 2017.

Läs mer om Internationell postdok

Läs statistik över Internationell postdok sedan bidragsformen infördes 2012

Diagram över totalt antal ansökningar samt beviljade

För att se större bild, klicka på diagrammet

Beviljade ansökningar inom postdok hösten 2016 uppdelat på kvinnor och män.