Bidragsbeslut inom klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om 2016 års utlysning av Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning. Den 7 december publicerades vilka bidrag som har beviljats, se nedan.

Lista över beviljade bidrag:

Beviljade bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning 2016Excel

Obs! Endast beslut via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Statistik

Totalt beviljat belopp för perioden 2017–2019 är drygt 168 miljoner kronor.

Beviljandegrad

Totalt inkom 135 skissansökningar. Av dessa gick 37 vidare och blev fullständiga ansökningar. 10 ansökningar beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 7,4 procent.

Kvinnor och män

Av de sökande som lämnade in skissansökningar var 49 kvinnor och 86 män. Fullständiga ansökningar lämnades av 10 kvinnor och 27 män. 4 kvinnor och 6 män beviljades medel. Beviljandegraden är därmed 8,2 procent för kvinnorna och 7,0 procent för männen.

Bidragsstorlek

Medelbidraget per år är 5 610 000 kronor, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 5 959 078 kronor
Medelbidrag män: 5 377 281kronor

Lärosäten

Följande lärosäten har beviljats medel, siffran anger hur många projekt de är involverade i:

 • Karolinska Institutet: 7
 • Göteborgs universitet: 1
 • Lunds universitet: 1
 • Uppsala universitet: 1

Landsting/regioner

I projekten ingår i de flesta fall deltagare från flera landsting och regioner. Följande landsting/regioner är involverade i de projekt som beviljats, siffran anger hur många projekt de är involverade i:

 • Stockholms läns landsting: 9
 • Landstinget i Uppsala län: 7
 • Landstinget Sörmland: 2
 • Region Östergötland: 6
 • Region Jönköpings län: 3
 • Region Kronoberg: 1
 • Landstinget i Kalmar län: 2
 • Region Gotland: 1
 • Landstinget Blekinge: 1
 • Region Skåne: 6
 • Region Halland: 2
 • Västra götalandsregionen: 8
 • Landstinget i Värmland: 3
 • Region Örebro län: 5
 • Landstinget Västmanland: 2
 • Landstinget Dalarna: 3
 • Region Gävleborg: 1
 • Landstinget Västernorrland: 0,
 • Region Jämtland Härjedalen: 1
 • Västerbottens län landsting: 7
 • Norrbottens län landsting: 1

Kontakt

Anne-Sophie Fröjmark, telefon: 08-546 44 275, e-post: Anne-Sophie.Frojmark@vr.se

Elisabeth Tehler, telefon: 08-546 44 229, e-post: elisabeth.tehler@vr.se

Anh Thu Nguyen Hoang, telephone: +46 (8) 546 44 018, email: AnhThu.NguyenHoang@vr.se

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma
Inom några dagar kommer beslut och yttranden att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Godkännande av villkor – ska signeras
Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i januari 2017 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.