Bidragsbeslut Konferensbidrag 2016

Höstens utlysning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om höstens utlysning av Konferensbidrag. Den 15 november publicerades vilka bidrag som har beviljats, se nedan.

Beviljade bidrag

Nedan redovisas i en lista vilka som har beviljats medel.

Bidragsbeslut Konferensbidrag hösten 2016Excel

Obs! Endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Statistik

Av totalt 90 ansökningar har 52 beviljats medel, vilket ger en  beviljandegrad på 57,8 procent. Totalt beviljades bidrag omfattande 5 628 342 kronor.

39 av de huvudsökande var kvinnor, varav 15 beviljades bidrag. Motsvarande siffra för männen var 51 huvudsökande och 23 beviljade. Det ger kvinnor en beviljandegrad om 38,5 procent och män en beviljandegrad om 45,1 procent. 

Ämnesområde

Totalt antal ansökningar

Beviljade ansökningar

Humaniora och samhällsvetenskap

30

18

Konstnärlig forskning

1

 1

Medicin och hälsa

13

6

Naturvetenskap och teknikvetenskap

44

25

Utbildningsvetenskap

2

2


Kontaktperson vid frågor

Anneli Fröjd, telefon: +46 (8) 546 44 333  e-post: anneli.frojd@vr.se

Nina Glimster, telefon: +46 (8) 546 44 215 e-post: nina.glimster@vr.se 

Vårens utlysning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vårens utlysning av Konferensbidrag.

Beviljade bidrag

Nedan redovisas i en lista vilka som har beviljats medel.

Bidragsbeslut Konferensbidrag våren 2016Excel

Obs! Endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Statistik

Av 90 ansökningar har 38 beviljats medel, vilket ger en  beviljandegrad på 42 procent. Totalt beviljades bidrag omfattande 3 783 000 kronor.

Ämnesområde

Totalt antal ansökningar

Beviljade ansökningar

Humaniora och samhällsvetenskap

36

19

Konstnärlig forskning

2

 

Medicin och hälsa

14

5

Naturvetenskap och teknikvetenskap

28

11

Utbildningsvetenskap

10

3


Kontaktperson vid frågor

Annelie Fröjd, e-post: anneli.frojd@vr.se

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma
Inom några dagar kommer beslut och yttranden att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Godkännande av villkor – ska signeras
Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i januari 2017 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.