Bidragsbeslut Konsolideringsbidrag

Vetenskapsrådet har fattat beslut om 2016 års utlysning av Konsolideringsbidrag. Den 6 december publicerades vilka bidrag som har beviljats, se nedan.

Lista över beviljade bidrag:

Beviljade bidrag Konsolideringsbidrag 2016Excel

Obs! Endast beslut via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Konsolideringsbidrag – en ny bidragsform

Syftet med bidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskningssatsning och att vidga och bredda sin verksamhet. 2016 utlystes bidraget för första gången.

Läs mer om bidragsformen

Statistik

Beviljandegrad

Totalt inkom 307 ansökningar. 20 av dessa beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 6,5 procent.

Kvinnor och män

Av de sökande var 109 kvinnor, varav 8 beviljades. 198 män sökte och 12 beviljades. Beviljandegraden är därmed 7,3 procent för kvinnor och 6,1 procent för män.

Bidragsstorlek

Totalt beviljat belopp för perioden 2016-2022 är 221 388 000 kr.

Antal ansökningar inom olika ämnesområden

Ämnesområde

Totalt antal ansökningar

Beviljade ansökningar

Naturvetenskap och teknikvetenskap

161

9

Medicin och hälsa

91

7

Humaniora och samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap

55

4

 

Kontaktpersoner vid frågor

Erika Godoy, telefon: +46 (8) 546 44 029, e-post: erika.godoy@vr.se

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma
Inom några dagar kommer beslut och yttranden att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Godkännande av villkor – ska signeras
Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i januari 2017 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.

Beviljade ansökningar inom konsolideringsbidrag 2016 uppdelat på kvinnor och män.

För att se större bild, klicka på diagrammet.