Bidragsbeslut konstnärlig forskning 2016

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom konstnärlig forskning. Den 15 september publicerades vilka bidrag som har beviljats, se nedan.

Beviljade bidrag

Nedan redovisas i en och samma lista vilka som har beviljats medel för projektbidrag.

Beviljade bidrag Konstnärlig forskning 2016Excel

Obs! Endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Statistik

Totalt beviljat belopp inom konstnärlig forskning är 30 005 000 för hela bidragsperioden 2017-2019.

Beviljandegrad

Av de 51 ansökningar om projektbidrag som har inkommit har 7 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 14 procent.

Kvinnor och män

28 av de huvudsökande var kvinnor, varav 5 beviljats. Motsvarande siffra för männen var 23 huvudsökande, varav 2 har beviljats. Det ger kvinnor en beviljandegrad på 18 procent och män en beviljandegrad på 9 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år ett är 1 519 286 kronor, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 1 596 000 kronor
Medelbidrag män: 1 327 500 kronor

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som har beviljats medel.

Lärosäte

Totalt beviljat belopp hela perioden

Kungl. Konsthögskolan

11 100 000

Göteborgs universitet

5 265 000

Uppsala universitet

5 040 000

Lunds universitet

4 800 000

Stockholms konstnärliga högskola

3 800 000

Kontakt

Torbjörn Lind, telefon: 08-546 44 328, e-post: torbjorn.lind@vr.se

Marie Hillerby, telefon: 08-546 44 217, e-post: marie.hillerby@vr.se

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

I mitten av september kommer beslut och yttranden att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats publiceras inom kort även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i januari 2017 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.

Beviljade ansökningar inom konstnärlig forskning 2016 uppdelat på kvinnor och män.

För att se större bild, klicka på diagrammet.