Bidragsbeslut Marie Skłodowska Curie International Career Grant

Vetenskapsrådet har tagit beslut om ansökningar om Marie Skłodowska Curie International Career Grant 2015.

Av 99 sökande har 29 beviljats. Den totala summan beviljade medel är drygt 55 miljoner kronor för hela bidragsperioden.

Lista över beviljade bidrag:

Beviljade bidrag Marie Skłodowska Curie International Career Grant 2015 i Excel 2010Excel

Beviljade bidrag Marie Skłodowska Curie International Career Grant 2015 i Excel 1997-2003Excel

Obs! Endast beslut via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Underrättelse om beslut med Vetenskapsrådets yttrande skickas till samtliga sökande under september.

Statistik

Beviljandegrad

Totalt inkom 99 ansökningar. 29 av dessa beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 29 procent.

Kvinnor och män

Av de sökande var 39 kvinnor, varav 10 beviljades. 60 män sökte och 19 beviljades. Beviljandegraden är därmed 26 procent för kvinnor och 32 procent för män.

Bidragsstorlek

Medelbidraget första året är ca 1,9 miljoner kronor.

Vad händer nu?

Under september skickar vi beslut och yttranden till alla som sökt bidrag till Marie Skłodowska Curie International Career Grant. Informationen skickas till ditt personliga konto i Prisma.

Om din ansökan har beviljats publiceras lite senare även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget i ditt personliga Prisma-konto. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera i Prisma så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?

Utbetalning påbörjas i januari 2016 och betalas ut månadsvis under förutsättning att godkännandet av villkor har signerats i Prisma. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?

Nej.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till

Kontaktperson vid frågor

Karin Tegerstedt, telefon: 08-546 44 257, e-post: Karin.Tegerstedt@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-09-07

International
Career Grant

International Career Grant finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och ”Marie Skłodowska Curie Actions”, Sjunde ramprogrammet.