Bidragsbeslut medicin och hälsa

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom medicin och hälsa.
Den 26 oktober publicerades vilka bidrag som har beviljats.

Följande bidrag har beslutats om:

  • Projektbidrag
  • Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)
  • Etableringsbidrag
  • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Här är listan över beviljade bidragExcel

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag. Beviljade medel inom de särskilda satsningarna för infektion och antibiotika, psykiatri och vårdforskning ingår i listan men särredovisas inte.

Beviljandegrad

Totalt inkom 1 222 ansökningar. Av dem beviljades 244, vilket ger en beviljandegrad på 20 procent.

Kön

Antal
ansökningar

Antal beviljade
ansökningar

Beviljandegrad

Kvinnor

569

109

19 %

Män

653

135

21 %

Totalt

1 222

244

20 %

 

Beviljandegrad per utlysning

Utlysning

Antal ansökningar

Antal beviljade ansökningar

Andel beviljade ansökningar

Projektbidrag

856

203

24%

Kvinnor

392

91

23%

Män

464

112

24%

Projektbidrag (3R)

72

6

8%

Kvinnor

30

3

10%

Män

42

3

7%

Etableringsbidrag

241

31

13%

Kvinnor

127

14

11%

Män

114

17

15%

Bidrag till anställning

forskare klinisk miljö

53

4

8%

Kvinnor

20

1

5%

Män                                        

33

3

9%

  

Bidragsstorlek

Totalt bevlljades över en miljard kronor under hela bidragsperioden 2017-2022. Majoriteten av de beviljade bidragen har en projekttid på tre eller fyra år.

Kön

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

416 750 000

1 117 292

Män

599 858 855

1 234 277

Totalt

1 016 608 855

 1 183 479

 

Bidragsstorlek per utlysning

Utlysning

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Projektbidrag

794 008 855

1 126 254

Kvinnor

320 000 000

1 049 180

Män

474 008 855

1 185 022
Projektbidrag (3R)

14 400 000

800 000

Kvinnor

7 200 000

800 000

Män

7 200 000

800 000
Etableringsbidrag

186 000 000

1 500 000

Kvinnor

84 000 000

1 500 000

Män

102 000 000

1 500 000
Bidrag till anställning
forskare klinisk miljö

22 200 000

1 850 000

Kvinnor

5 550 000

1 850 000

Män

16 650 000

1 850 000

 

Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvare som kommer att förvalta bidragen.

Medelsförvaltare

Antal beviljade ansökningar

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet

116

489 656 787

Göteborgs universitet

36

159 900 000

Lunds universitet

36

149 220 000

Umeå universitet

20

79 850 000

Uppsala universitet

21

79 719 507

Linköpings universitet

8

32 530 000

Stockholms universitet

3

13 572 561

Kungliga Tekniska högskolan

1

3 910 000

Västra Götalandsregionen

1

3 450 000

Sveriges lantbruksuniversitet

1

2 400 000

Örebro universitet

1

2 400 000

Totalsumma

244

1 016 608 855

Kontaktpersoner vid frågor

Emilie Sörås Antila, 08-546 44 011

Johan Nilsson, 08-546 44 202

Senast uppdaterad: 2018-01-11

Vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma

Inom några dagar kommer beslut och yttrande att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Projektansökningar inom medicin och hälsa granskas av ett antal forskare i beredningsgruppen inför det möte där ledamöterna kommer fram till en gemensam bedömning av ansökningarna. De ansökningar som fått lägst betyg sållas och diskuteras inte utförligt av gruppen. Dessa yttranden innehåller därför endast ett sammanfattande betyg.

Läs mer om hur du hittar ditt beslut i Prisma.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Godkännande av villkor – ska signeras

Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker vanligtvis tidigast i januari 2018 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Bedömningsprocessen

Beredningsgrupper