Bidragsbeslut stora utlysningen 2011, medicin och hälsa

Beslut om ansökningar inom medicin och hälsa fattades av ämnesrådet den 27-28 oktober 2011.
I årets stora utlysning, med sista ansökningsdag den 6 april, utlystes följande inom området medicin och hälsa:
  • Projektbidrag
  • Projektbidrag unga forskare
  • Bidrag till anställning som forskare på halvtid för klinisk forskning
  • Samverkansbidrag för translationell och mångvetenskaplig forskning

Det fanns även möjlighet att söka fem särskilda inriktningar för projektbidraget:

  • Forskning om samhällets globalisering
  • Livets molekyler i samverkan
  • Psykiatrisk forskning
  • Vårdvetenskaplig forskning
  • Farmaci

Ansökningar som inte beviljades bidrag inom de särskilda inriktningarna konkurrerade på vanligt sätt om projektbidrag.

Beviljade bidrag


Nedan redovisas i en och samma lista (men i två olika excel-format) vilka som har beviljats medel.

Observera att endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Underrättelse om beslut med Vetenskapsrådets yttranden skickas till samtliga sökande under november-december.

Beviljade bidragsbeslut 2011 (i Excel-format 2010)Excel
Beviljade bidragsbeslut 2011 (i Excel-format 97-2003)Excel

Ett antal bidrag kommer att utbetalas redan 2011. Dispositionstiden för dessa är till och med 2015-12-31, det vill säga likvärdigt med övriga 3-åriga bidrag som utbetalas från och med 2012.

Statistik

Alla bidragsformer inom medicin och hälsa, stora utlysningen


Av totalt 1 452 inkomna ansökningar beviljades 364, vilket ger en beviljandegrad på 25,1 procent. Totalt beviljat belopp är cirka 1,1 miljard kronor.

Kvinnor och män


677 kvinnor stod som huvudsökande, varav 134 beviljades bidrag. Detta motsvarar en beviljandegrad på 19,8 procent. Motsvarande siffra för männen var 775 huvudsökande, varav 230 beviljades bidrag, vilket ger en beviljandegrad på 29,7 procent.

Projektbidrag


Antalet ansökningar om Projektbidrag var totalt 859 stycken, varav 267 stycken beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad på 31,1 procent. Det totala beviljade beloppet är drygt 827 miljoner kronor. Medelbidraget det första året ligger på cirka 883 000 kr.

Kvinnor och män


335 av de huvudsökande var kvinnor, varav 93 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 524 huvudsökande och 174 beviljade. För kvinnor innebär detta en beviljandegrad på 27,8 procent, för män 33,2 procent. För kvinnor är medelbidraget det första året 830 000 kronor och för män 911 000 kronor.

Särskilda inriktningar för projektbidrag


I årets utlysning gick det att söka fem olika inriktningar inom ramen för projektbidrag inom medicin och hälsa.

Forskning om samhällets globalisering
Det inkom 9 ansökningar med inriktning "Forskning om samhällets globalisering". Ingen av dem beviljades. Denna inriktning var även möjlig att söka inom andra ämnesområdens projektbidrag.

Livets molekyler i samverkan
Det inkom 92 ansökningar inom inriktningen "Livets molekyler i samverkan", varav 5 beviljades. Denna inriktning var även möjlig att söka inom andra ämnesområdens projektbidrag.

Psykiatrisk forskning
Det inkom 66 ansökningar inom inriktningen "Psykiatrisk forskning", varav 6 beviljades.

Vårdvetenskaplig forskning
Det inkom 83 ansökningar inom inriktningen "Vårdvetenskaplig forskning", varav 10 beviljades.

Farmaci
Det inkom 31 ansökningar inom inriktningen "Farmaci", varav 6 beviljades.

Projektbidrag unga forskare


Med unga forskare avses forskare som doktorerade för mindre än åtta år sedan. För 2011 års ansökningar ska man ha tagit doktorsexamen 2004-01-01 eller senare för att räknas som ung (med hänsyn tagen till exempelvis föräldraledighet).

Till bidragsformen Projektbidrag unga forskare inkom 506 ansökningar varav 84 beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad för unga forskare motsvarande 16,6 procent. Totalt beviljat belopp för perioden är nästan 208 miljoner kronor.

Kvinnor och män


293 av de huvudsökande var kvinnor, varav 36 beviljades bidrag, vilket ger en beviljandegrad på 12,3 procent. Motsvarande siffror för männen är 213 huvudsökande och 48 beviljade. Beviljandegraden för män är 22,5 procent. Medelbidraget för kvinnor det första året är 794 000 kronor och för män 825 000 kronor.

Vetenskapsrådet har beslutat att minst 1/3 av det årliga totalbeloppet för projektstöd och postdoktorstöd inom respektive ämnesråd och kommitté ska fördelas till unga forskare. Det är först när besluten för postdoktorsstöden tagits, som vi kan ge den fullständiga bilden av hur stödet till unga forskare fallit ut.

Bidrag till anställning som forskare på halvtid för klinisk forskning


Totalt inkom 79 ansökningar, 46 kvinnor och 33 män. 4 kvinnor och 3 män beviljades. Beviljandegraden var 8,9 procent.

Samverkansbidrag för translationell och mångvetenskaplig forskning


Utlysningen gällde endast omprövningsbidrag.
Totalt inkom 8 ansökningar, varav 6 beviljades. Beviljandegraden var 75 procent.

Lärosäten


Tabellen visar de fem lärosäten som fått störst beviljat belopp år ett samt antal beviljade ansökningar.
LärosäteBeviljat belopp år ettAntal beviljade
Karolinska Institutet159 293 000161
Lunds universitet48 800 00058
Göteborgs universitet39 980 00048
Uppsala universitet35 420 00043
Umeå universitet21 300 00030

Frågor?

Har du frågor, kontakta:
Ruth Klaesson
Veronica Ahlqvist
Teresa Ottinger

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-09-17

Projektbidrag inom 3R
Vid beslutsmötet 27-28 oktober fattades även beslut om Projektbidrag inom alternativa metoder till djurförsök enligt 3R-principen, som inte ingick inte i stora utlysningen.
Här hittar du bidragsbeslut och statistik

Diagram


För att se en större bild, klicka på diagrammet så öppnas en större bild i ett nytt fönster.
Projektbidrag - antal ansökningar och beviljade

Projektbidrag - antal ansökningar och beviljade

Projektbidrag unga forskare - antal ansökningar och beviljade

Projektbidrag unga forskare - antal ansökningar och beviljade