Bidragsbeslut naturvetenskap och teknikvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Den 31 oktober publicerades vilka bidrag som har beviljats.

Följande bidrag har beslutats om:

  • Projektbidrag
  • Etableringsbidrag

Här är listan över beviljade bidragExcel

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljandegrad

Totalt inkom 1682 ansökningar, av dem beviljades 325, vilket ger en beviljandegrad på 19 procent.

Kön

Antal 
ansökningar

Antal
beviljade ansökningar

Beviljandegrad

Kvinnor

360

 70

19%

Män

1322

255

19%

Totalt

1682

325

19%

Beviljandegrad per utlysning

Utlysning

Antal ansökningar

Antal beviljade ansökningar

Andel beviljade ansökningar

Projektbidrag

1183

251

21%

Kvinnor

212

45

21%

Män

971

206

21%

Etableringsbidrag

499

74

15%

Kvinnor

148

25

17%

Män

351

49

14%

  

Bidragsstorlek

Totalt bevlljades över en miljard kronor under hela bidragsperioden 2017-2021. Medelbidraget ligger på ungefär 850 000 kr per år.

Kön

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

242 086 000

877 123

Män

846 654 000

846 654

Totalt

1 088 740 000

853 245

 

Bidragsstorlek per utlysning

Utlysning

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Projektbidrag

835 147 000

852 191

Kvinnor

151 284 000

859 568

Män

683 863 000

850 576
Etableringsbidrag

253 593 000

856 733

Kvinnor

90 802 000

908 020

Män

162 791 000

830 566

 

Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvare som tilldelats mest bidrag.

Medelsförvaltare

Antal beviljade ansökningar

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

66

219 011 000

Lunds universitet

50

170 351 000

Kungliga Tekniska högskolan

41

141 077 000

Stockholms universitet

37

126 424 000

Chalmers tekniska högskola

35

119 512 000

Linköpings universitet

26

87 416 000

Umeå universitet

20

66 121 000

Göteborgs universitet

18

60 465 000

Sveriges lantbruksuniversitet

10

31 680 000

Karolinska institutet

7

20 854 000

Kontaktpersoner vid frågor

Camilla Grunditz, 08-546 44 155

Erika Godoy, 08-546 44 029

Winnie Birberg

Senast uppdaterad: 2018-01-11

Vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma

Inom några dagar kommer beslut och yttrande att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Projektansökningarna granskas av ett antal forskare i beredningsgruppen inför det möte där ledamöterna kommer fram till en gemensam bedömning av ansökningarna. De ansökningar som fått lägst betyg sållas och diskuteras inte utförligt av gruppen. Dessa yttranden innehåller därför endast ett sammanfattande betyg.

Läs mer om hur du hittar ditt beslut i Prisma.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Godkännande av villkor – ska signeras

Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker vanligtvis tidigast i januari 2018 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Bedömningsprocessen

Beredningsgrupper