Bidragsbeslut naturvetenskap och teknikvetenskap 2016

Beslut om bidrag till forskningsmiljö

Vetenskapsrådet har fattat beslut om Bidrag till forskningsmiljö naturvetenskap och teknikvetenskap. Utlysningen ägde rum 2016. Den 23 februari 2017 publicerades vilka ansökningar som har beviljats, se nedan.

Nedan redovisas vilka som har beviljats medel för bidrag till forskningsmiljö naturvetenskap och teknikvetenskap 2016. 

Obs! Endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljade bidrag till forskningsmiljö naturvetenskap och teknikvetenskap 2016Excel

Statistik

Totalt beviljat belopp för bidrag till forskningsmiljö är 425 736 000 kronor för hela bidragsperioden.

Antal ansökningar var totalt 222 stycken, varav 18 beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad på 8 procent.

Kvinnor och män

49 av de huvudsökande var kvinnor, varav 2 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 173 huvudsökande och 16 beviljade.

Medelsförvaltare

Totalt beviljat belopp

Kungliga Tekniska högskolan

95 742 000

Chalmers tekniska högskola

94 842 000

Lunds universitet

71 964 000

Uppsala universitet

71 232 000

Linköpings universitet

47 490 000

Göteborgs universitet

22 974 000

Stockholms universitet

21 492 000

Totalsumma

425 736 000

 

Kontakt

Emma Olsson, telefon +46 (8) 546 44 204, e-post Emma.Olsson@vr.se 

Annika Johansén, telefon +46 (8) 546 44 251, e-post annika.johansen@vr.se 

Beslut om projektbidrag och etableringsbidrag

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom natur- och teknikvetenskaplig forskning. Den 2 november publicerades vilka bidrag som har beviljats, se nedan.

Nedan redovisas i en och samma lista vilka som har beviljats medel för projektbidrag. 

Obs! Endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljade projektbidrag och etableringsbidrag natur- och teknikvetenskap 2016Excel

Statistik

Alla bidragsformer inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Totalt beviljat belopp till alla bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap sammantagna är 1 119 140 000 kronor för hela bidragsperioden 2016–2020.

Beviljandegrad

Av de 1 767 ansökningar som kom in har 340 beviljats, vilket ger en beviljandegrad om 19,2 procent.

Kvinnor och män

390 av de huvudsökande var kvinnor, varav 72 beviljades bidrag. Motsvarande siffra för männen var 1 377 huvudsökande och 268 beviljade. Det ger kvinnor en beviljandegrad om 18,5 procent och män en beviljandegrad om 19,5 procent. 

Projektbidrag

Totalt beviljat belopp för fria projektbidrag är 873 639 000 kronor för hela bidragsperioden.

Antalet ansökningar om fria projektbidrag var totalt 1 231 stycken, varav 265 stycken beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad på 21,5 procent.

Kvinnor och män

248 av de huvudsökande var kvinnor, varav 53 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 983 huvudsökande och 212 beviljade. För kvinnor innebär detta en beviljandegrad på 21,4 procent, för män 21,6 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år ett är 828 955 kronor, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 792 472 kronor
Medelbidrag män: 838 075 kronor 

Etableringsbidrag

Totalt beviljat belopp för etableringsbidrag är 245 501 000 kronor för hela bidragsperioden.

Antalet ansökningar inom etableringsbidrag var totalt 536 stycken, varav 75 beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad på 14,0 procent.

Kvinnor och män

142 av de huvudsökande var kvinnor, varav 19 beviljades bidrag. Motsvarande siffra för männen var 394 huvudsökande och 56 beviljade. För kvinnor innebär detta en beviljandegrad på 13,4 procent, för män 14,2 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år ett är 797 693 kronor, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 824 211 kronor
Medelbidrag män: 788 696 kronor

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som har beviljats mest medel under hela perioden (2016–2020).

Lärosäte

Totalt beviljat belopp (kr)

Uppsala universitet

194 575 000

Lunds universitet

179 489 000

Stockholms universitet

161 354 000

Kungliga Tekniska högskolan

153 740 000

Chalmers tekniska högskola

108 868 000

Linköpings universitet

67 890 000

Umeå universitet

55 953 000

Göteborgs universitet

54 883 000

Sveriges lantbruksuniversitet

36 478 000

Karolinska Institutet

26 260 000

 

Kontaktpersoner vid frågor

Camilla Grunditz, telefon: +46 (8) 546 44 155, e-post: Camilla.Grunditz@vr.se

Erika Godoy, telefon +46 (8) 546 44 029, e-post: Erika.Godoy@vr.se

Gergana Angelova Hamberg, telefon: +46 (8) 546 44 146, e-post: Gergana.AngelovaHamberg@vr.se

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Beslut om bidrag till forskningsmiljö, vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma
Inom några dagar kommer beslut och yttranden att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Ansökningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap granskas av ett antal forskare i beredningsgruppen inför det möte där ledamöterna kommer fram till en gemensam bedömning av ansökningarna. De ansökningar som har rankats lägre har sållats och diskuterades inte utförligt av gruppen vid deras slutmöte. Dessa yttranden innehåller därför endast ett sammanfattande betyg.

Godkännande av villkor – ska signeras
Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i januari 2017 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.

Beviljade ansökningar inom bidrag till naturvetenskap och teknikvetenskap 2016 uppdelat på kvinnor och män.

För att se större bild, klicka på diagrammet.