Bidragsbeslut Nätverksbidrag Kina– Sverige

Vetenskapsrådet och National Natural Science Foundation of China (NSFC) har tillsammans tagit ett beslut gällande finansiering av ansökningar för nätverksbidrag 2016. NSFC har skött all beredning och Vetenskapsrådets beslut att bevilja bidrag görs därför beroende av giltigheten hos ansökningarna vilken kommer att kontrolleras efter beslut. Den 9 februari 2017 publicerades vilka bidrag som har beviljats, se nedan.

Det inkom 41 ansökningar och av dessa så blev 12 beviljade. Totalt för den svenska delen av bidragen beviljades bidrag för en summa på 8,4 miljoner kronor.

Lista över beviljade bidrag

Beviljade bidrag, Nätverksbidrag Kina-Sverige 2016Excel

Vad händer nu?

Under mars kommer den svenska sökande för de beviljade ansökningarna att bli kontaktad av Vetenskapsrådet. Detta för att få instruktioner om hur de lämnar in uppgifter till Vetenskapsrådet. De beviljade ansökningarna kommer sedan att genomgå en kontroll av Vetenskapsrådet och de ansökningar som godkänns vid kontrollen kommer att få medel.

Då hela beredningen har gjorts av NSFC så kommer inga yttranden eller beslut att skickas ut till de sökande från Vetenskapsrådet.

När börjar bidraget betalas ut?

Utbetalning påbörjas i april 2017 som tidigast, och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är den svenska forskarens medelsförvaltare som sedan administrerar utbetalningarna till den svenska parten.

Kontakt

Tomas Andersson, telefon: +46 (8) 546 44 173, e-post: tomas.andersson@vr.se

Marie Hillerby, telefon: +46 (8) 546 44 217, e-post: marie.hillerby@vr.se

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Om Nätverksbidrag Kina-Sverige

Syftet med bidraget är att stärka långsiktiga samarbeten mellan forskare i Sverige och Kina. Ansökningarna har gjorts gemensamt av forskare som är verksamma i Sverige och forskare som är verksamma i Kina. Sista ansökningsdag var den 19 september 2016.