Bidragsbeslut Projektbidrag inom neutronspridning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om 2016 års utlysning av Projektbidrag inom neutronspridning. Den 22 december publicerades vilka bidrag som har beviljats.

Beviljade bidrag Projektbidrag inom neutronspridning 2016Excel

Obs! Endast beslut via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Statistik

Beviljandegrad

Totalt inkom 22 ansökningar. 9 av dessa beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 41 procent.

Kvinnor och män

Av de sökande var 2 kvinnor, varav ingen beviljades. 20 män sökte och 9 beviljades. Beviljandegraden är därmed 0 procent för kvinnor och 45 procent för män.

Bidragsstorlek

Totalbeloppet för hela bidragsperioden 2017 till 2020 är 68 959 257 SEK.

Kontaktperson

Johan Holmberg, telefon: +46 (8) 546 44 214, e-post: johan.holmberg@vr.se

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma
Inom några dagar kommer beslut och yttranden att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Godkännande av villkor – ska signeras
Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i januari 2017 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.