Bidragsbeslut Proof of Concept inom livsvetenskaper

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag för Proof of Concept inom livsvetenskap. Den 24 oktober publicerades vilka bidrag som har beviljats.

Här är listan över beviljade bidrag.Excel

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljandegrad

Totalt beviljades tolv av 56 ansökningar, vilket ger en beviljandegrad på 21 procent.

Kön

Antal
ansökningar

Antal beviljade
ansökningar

Beviljandegrad

Kvinna

17

5

29 %

Man

39

7

18 %

Totalt

56

12

21%

 

Bidragsstorlek

Totalt bevlljat belopp är 14 miljoner kronor. Bidraget är ettårigt.

Kön 

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinna

5 880 000

1 176 000

Man

8 120 000

1 160 000

Totalt

14 000 000

 1 166 667

 

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som har beviljats mest medel under bidragsperioden.

Lärosäte

Antal beviljade ansökningar

Totalt beviljat belopp

Umeå universitet

3

3 480 000

Karolinska Institutet

2

2 400 000

Lunds universitet

2

2 400 000

Uppsala universitet

2

2 400 000

Göteborgs universitet

2

2 280 000

Stockholms universitet

1

1 040 000

Totalsumma

12

14 000 000

 

Kontaktpersoner vid frågor

Gergana Angelova Hamberg, 08 546 44 146

Annika Johansén, 08 546 44 251

Senast uppdaterad: 2018-01-11

Vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma

Inom några dagar kommer beslut och yttrande att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Läs mer om hur du hittar ditt beslut i Prisma.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Godkännande av villkor – ska signeras
Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut? 
Utbetalning sker senast i mitten av december 2017 under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.